Granskning av väderdata (Erken & Galten) - liveuppdateringar

Vy norrut över Erken (uppdateras dagligen kl 14)

>> fler arkiverade foton

Bild lakeview island.jpg


 
 

Bild 0 TRAN_log.jpg


 
 

Bild 1 Wsp_10min.jpg


 
 

Bild 12 Watlevel_1h.jpg


 
 

Bild 2 Wdir_10min.jpg


 
 

Bild 3 VentTemp_60min.jpg


 
 

Bild 4 BackTemp_60min.jpg


 
 

Bild 5 Hum_60min.jpg


 
 

Bild 6 TotRad_60min.jpg


 
 

Bild 7 CumTotal_1day.jpg


 
 

Bild 8 Daylength_1day.jpg


 
 

Bild 9 Watertemp__1day.jpg


 
 

Bild 10 Batt_1day.jpg


 
 

Bild 13 ALL_fl_bat_day.jpg

Bild 14 Trans_Wsp_180min.jpg

Bild 15 ALL_GA_Wtemp_60min.jpg

Bild 16 FLUOR_ERR.jpg


 
 

Bild 17 TRANSM_ERR.jpg


 
 

Bild 18 Hedstrom.jpg

Bild 20 Erken_Inflow.jpg

Bild 21 RIVER_TEMP.jpg

Bild 22 FLOAT_W_TEMP.jpg

Bild 23 FLOAT_surf_YR.jpg

Bild 24 FLOAT_surf_21d.jpg

Bild 25 FLOAT_surf_3d.jpg