Forskning vid Erkenlaboratoriet

Forskning vid Erkenlaboratoriet fokuserar på långsiktig övervakning av vattenkvalitet, klimateffekter på akvatiska system, omsättning av näringsämnen och populations- och samhällsdynamik i sjöar.

Vi erbjuder följande till våra besökande forskare:

 • Data från ett omfattande monitoring-program för sjön Erken, med både manuella och automatiska mätningar. Mätningarna omfattar fysika och kemiska parametrar, fytoplankton och växthusgaser. Se monitoring-programmet
 • Möjligheter att utföra experiment (t.ex. mesocosm-experiment), t.ex. genom SITES AquaNet infrastrukturen för mesokosmförsök
 • Teknisk expertis för sensorbaserade mätningar
 • Hjälp med provtagning och mätningar i sjön Erken och omgivande sjöar
 • Service med provtagning och analys av vatten och sediment, samt bestämning av växt- och djurplankton hos vårt ackrediterade laboratorium. Se Analystjänster

Om du är intresserad av att utföra ett projekt vid Erkenlaboratoriet eller använda våra mätdata, vänligen kontakta oss för att diskutera vilka möjligheter som finns:

 • Data från Erkens monitoring-program, särskilt de automatiska mätningarna:
  Don Pierson (don.pierson@ebc.uu.se)

Nätverk

Vi är medlemmar i flera olika nationella och internationella nätverk:

 • SITES: Swedish Infrastructure for Ecosystem Sciences. Erkenlaboratoriet deltar i SITES-programmen Water, AquaNet och Spectral.
 • GLEON: Global Lake Ecological Observatory Network
 • NETLAKE: Networking Lake Observatories in Europe
 • LTER-Europe: Long-Term Ecological Research Network
 • SWE-NPN: Swedish phenology network
 • AQUACOSM: EU nätverk av anläggningar för mesokosmförsök

Publikationslista

Här är våra senaste artiklar i DiVA.

Här kan du hitta äldre publikationer om och från Erken (1940-2016).

Senast uppdaterad: 2023-11-03