Analystjänster

Erkenlaboratoriet

Erkenlaboratoriet har ett analytiskt laboratorium som är specialiserat på kvalitetscertifierade analyser för vattenkemi, sedimentkemi och växt- och djurplanktonanalyser. Dock genomför vi inga analyser på dricksvatten, en tjänst man kontaktar kommunen för.

Våra vattenkemiska och sedimentkemiska analyser och deras känslighet beskrivs i bilagan till vår kvalitetshandbok.

Har du frågor om våra analystjänster och priser? Ta gärna kontakt med Helena Enderskog.

Senast uppdaterad: 2022-10-28