Analystjänster

Erkenlaboratoriet

Erkenlaboratoriet har ett analytiskt laboratorium som är specialiserat på kvalitetscertifierade analyser för vattenkemi, sedimentkemi och växtplanktonanalyser. Djurplankton kan också analyseras men är inte ackrediterad. Dock genomför vi inga analyser på dricksvatten, en tjänst man kontaktar kommunen för.

Våra vattenkemiska och sedimentkemiska analyser och deras känslighet beskrivs i bilagan till vår kvalitetshandbok.

Har du frågor om våra analystjänster och priser? Ta gärna kontakt med Helena Enderskog.

Senast uppdaterad: 2023-05-05