Erkenlaboratoriet

Fältstationen Erkenlaboratoriet är en enhet som tillhör Institutionen för Ekologi och Genetik (EBC) vid Uppsala Universitet. Erkenlaboratoriet är en nod i SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science).

Senast uppdaterad: 2023-11-03