Forskning vid institutionen

På Institutionen för ekologi och genetik bedrivs forskning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Samspelet både mellan organismer och mellan organismerna och dess miljö studeras ofta ur ett evolutionärt perspektiv. Vad betyder samspelet för de slående evolutionära förändringar i utseende, fysiologi, beteende med mera som vi ser i naturen? Genomiken har fått en allt större roll i dessa studier. Nya tekniker har gett helt nya möjligheter att studera förändringar inte bara i enstaka gener, utan i hela arvsmassan hos många individer i nästan vilken art som helst. Forskningen bedrivs inom fyra forskningsprogram, Evolutionsbiologi, Limnologi, Växtekologi och evolution, Zooekologi.

För dig som inte själv är forskare och vill veta mer om vår forskning kan du ta del av vår populärvetenskapliga presentation.

Söker du en utbildning i biologi?

Uppsala universitet har ett brett utbud av inriktningar för biologer såsom cellbiologi, ekologi, evolution, immunologi, mikrobiologi, molekylärbiologi, naturvård, strukturbiologi, systematik, toxikologi, mm. All biologiutbildning på grundläggande och avancerad nivå hittar du på Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG). Vi utbildar också civilingenjörer med inriktning mot bioteknik och bioinformatik, samt lärare i biologi och naturvetenskap.


Vid institutionen för ekologi och genetik bedrivs världsledande forskning i gränslandet mellan ekologi, evolution och genomik med doktorander från hela världen. Är du intresserad en forskarutbildning kan du läsa mer om vår forskning och vår forskarutbildning.