Utbildning

Grundutbildning

Avdelningens personal undervisar på ett flertal biologikurser inom grundutbildningen på kandidat- och masternivå. Läs mer om kursutbudet på kandidat- och masterprogrammen vid institutionen för biologisk grundutbildning, IBG.


Masteruppsater

Vi välkomnar studenter som vill utföra examensarbeten inom biologi till avdelningen. Någon av gruppledarna kan kontaktas (e-mail eller via telefon). Vi råder intresserade studenter att huvudsakligen utföra sina examensarbeten inom redan pågående forskningsprojekt. Egna idéer kan emellertid diskuteras. De som har en egen idé om ett examensarbete anvisas att kontakta Göran Arnqvist.

Forskarutbildning
 

Avdelningen har två aktivta program för forskarutbildning. Den förväntade tidsåtgången från registrering till examen är 4 helårsekvivalenter. Vi vänder oss framför allt till studenter med en bakgrund i ekologi och evolution. I mån av plats och finansiering antar vi årligen nya doktorander (inget ansökningsdatum). Intresserade studenter bör ta kontakt med forskarutbildingsansvarig: Ingrid Ahnesjö (Zooekologi) eller Jacob Höglund (Zoologisk Bevarandebiologi).