Om oss

Vi på zooekologen studerar ekologiska orsaker till och evolutionära konsekvenser av variation inom och mellan djurarter. Variationen gäller beteenden, morfologi och livs-historia, och vi koncentrerar oss på livshistorieevolution, sexuell selektion och artbildning. Sambandet mellan dessa områden är speciellt intressant, exempelvis hur avvägningar av livshistoriekaraktär påverkar sexuellt urval eller det sexuella urvalets roll för artbildning. På detta sätt hoppas vi uppnå en djupare förståelse för den evolutionära processen. En sådan förståelse hjälper oss också att förstå behovet av att bevara biologisk mångfald.

Vi använder ett antal olika metoder i våra studier:

  • detaljerade beteendestudier i naturliga populationer
  • experiment i labb såväl som i fält
  • molekylära studier av exempelvis fader/moderskap och populationsdifferentiering
  • matematisk modellering och simulering

Vårt mål är att lösa generella evolutionära problem, och vi använder de organismer som är relevanta för detta. Läs mer om vår forskning.

Kontaktuppgifter

Avdelningsföreståndare

Prof. Göran Arnqvist
018-471 2645
goran.arnqvist@ebc.uu.se

Besöksadress

Avdelningen för zooekologi
Evolutionsbiologiskt Centrum, EBC
Norbyvägen 18D
75236 Uppsala

Godsmottagning

Avdelningen för evolutionsbiologi
Evolutionsbiologiskt Centrum, EBC
Kåbovägen 4, hus 7
75236 Uppsala