Institutionen för ekologi och genetik

Zooekologi

Vi på zooekologen studerar ekologiska orsaker till och evolutionära konsekvenser av variation inom och mellan djurarter. Läs mer om oss

Forskningsområden

Vi forskar inom fyra huvudområden:

  • Livshistoria
  • Beteendeekologi
  • Artbildning
  • Naturvårdsbiologi
  • Teoretisk evolutionsbiologi

Utöver ovanstående forskningsområden ingår forskare från avdelningen för zooekologi också i Ageing Research Group och Uppsala Centre for Evolution and Genomics vilka är samarbeten mellan vår avdelning och avdelningen för evolutionsbiologi.