Medarbetare

Forskningsledare:

Sophie Karrenberg, universitetslektor

E-post: sophie.karrenberg@ebc.uu.se
Tel.: +46 (0)18 471 2863
https://karrenberg.weebly.com
Inst. för ekologi och genetik
Norbyvägen 18 D, rum 1079
752 36 Uppsala

Doktorander:

Xiaodong Liu

Masterstudenter:

Alessio Costa
Shangjun Zhou

Tidigare medlemmar i gruppen:

Daniel Connaghan (masterstudent, UU)
Andres Cortés (doktor, UU)
Emelie Hallander (masterstudent, UU)
Sofia Häggberg (masterstudent, UU)
Tora Finderup-Nielsen (masterstudent, Köpenhamns universitet, Danmark)
Nicolas Quèbre (doktor, ETH Zürich, Schweiz)
Jasmin Bregy (masterstudent, ETH/UU)
Janine Moll (teknisk assistant, UU)
Adrien Favre (doktor, ETH Zürich, Schweiz)
Joelle Rahmé (doktor, ETH Zürich, Schweiz)
Paul Page (doktor, ETH Zürich, Schweiz)