Institutionen för ekologi och genetik

Besöksadress: Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyv 18 D
Postadress: Norbyv 18 D, 752 36 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 6418

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Studierektor grundnivå:

Studierektor avancerad nivå:

Studierektor forskarnivå:

Personaladministration:

IT-ansvarig: