Institutionen för ekologi och genetik

Erkenlaboratoriet

Erkenlaboratoriet har alltsedan 1940-talet fungerat som en kombinerad forskningsstation och kursgård för forskare och studenter vid Uppsala Universitet. De första åren var verksamheten huvudsakligen förlagd till sommaren, men den har under de senaste tjugo åren utvecklats så att aktiviteter äger rum under hela året med t ex vinterkurs i limnologi och forskningsprogram som löper hela året. Erkenlaboratoriet har utvecklat ett omfattande uppföljningsprogram för sjön Erken, som lett till deltagande i flera större EU-projekt med inriktning mot effekter av klimatförändring och automatisk monitoring av växtplanktonutveckling i sjöar.

 

  

Campus Gotland

1 July 2013 blev Högskolan på Gotland en del av Uppsala universitet. Genom sammanslagningen med Högskolan på Gotland kan vi fortsätta att utveckla vår världsledande utbildning och forskning även i denna historiska miljö.

Campus Gotland ger Uppsala universitet undervisning på kandidatnivå i miljövetenskap, kombinerat med nätbaserade kurser i biologi.

Akvatisk ekologisk forskning, huvudsakligen i fiskekologi, bedrivs vid Forskningsstationen i Ar på norra Gotland.