Institutionen för ekologi och genetik

Frontiers in Ecology and Evolution

  • Datum: 22 maj, kl. 14.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Lindahlsalen
  • Föreläsare: Emma Kritzberg (Lund University)
  • Arrangör: IEG
  • Kontaktperson: Elina Immonen
  • Seminarium

Browning of freshwaters - an underestimated role of modern forestry