Presentationer av examensarbeten

  • Datum: –16.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Sal 2
  • Kontaktperson: Anna Rosling
  • Seminarium

Studenter presenterar sina examensarbeten.