Sista anmälningsdag för utlandsstudier

  • Datum:
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum
  • Arrangör: IBG
  • Kontaktperson: Eva Damm
  • Telefon: 018-471 4689
  • Studentevenemang

Sista anmälningsdag för utlandsstudier i biologi är 15 mars. Kontakta Eva Damm (eva.damm@ibg.uu.se) för mer information. Ansökningsblankett finns på http://ibg.uu.se/student/utlandsstudier/