Institutionen för ekologi och genetik

Young Frontiers Seminar

  • Datum: 2017-12-05 kl 14:00 15:00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum
  • Föreläsare: Venkat Talla
  • Kontaktperson: Robert Ekblom
  • Föreläsning

Genome evolution of European wood white (Leptidea) butterflies

Tuesday, 5 December 2pm, FRIESSALEN
Speaker: Venkat Talla (Evolutionary Biology)
Title: Genome evolution of European wood white (Leptidea) butterflies
Host: Niclas Backström