Institutionen för ekologi och genetik

Young Frontiers Seminar

  • Datum: 2017-09-19 kl 14:00 15:00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Lärosal 3
  • Föreläsare: Tom van der Valk
  • Kontaktperson: Robert Ekblom
  • Seminarium

Temporal genetic diversity in eastern gorillas

Tuesday, 19 September 2pm, LECTURE ROOM 3 (NB!!!)
Speaker: Tom van der Valk (Animal Ecology)
Title: Temporal genetic diversity in eastern gorillas
Host: Katerina Guschanski