Institutionen för ekologi och genetik

Seminar by Colin A. Stedmon

  • Datum: 27 april, kl. 14.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Room 1003
  • Föreläsare: Colin A. Stedmon, Technical University of Denmark
  • Kontaktperson: Lars Tranvik
  • Föreläsning

Title: Dissolved Organic Matter (DOM) in polar environments: insight into macro and micro scale processes