Institutionen för ekologi och genetik

The IEG Seminar series ‘Frontiers in Ecology and Evolution’

  • Datum: 30 maj, kl. 14.00–15.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum
  • Föreläsare: Mark W. Schwartz (University of California Davis, U.S.A.)
  • Arrangör: Robert Ekblom
  • Kontaktperson: Robert Ekblom
  • Föreläsning

TBA

Tuesday, 30 May 2pm, LINDAHLSALEN
Speaker: Mark W. Schwartz (University of California Davis, U.S.A.)
Title: TBA
Host: TBA