Institutionen för ekologi och genetik

The IEG Seminar series ‘Frontiers in Ecology and Evolution’

  • Datum: 2017-05-23 kl 14:00 15:00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum
  • Föreläsare: Laura Hug
  • Kontaktperson: Robert Ekblom
  • Föreläsning

Uncovering microbial diversity through genome-resolved metagenomics

Tuesday, 23 May 2pm, LINDAHLSALEN
Speaker: Laura Hug (University of Waterloo, Canada)
Title: Uncovering microbial diversity through genome-resolved metagenomics
Host: Stefan Bertilsson