Institutionen för ekologi och genetik

The IEG Seminar series ‘Frontiers in Ecology and Evolution’

  • Datum: 09 maj, kl. 14.00–15.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum
  • Föreläsare: Christopher Balakrishnan
  • Kontaktperson: Robert Ekblom
  • Föreläsning

Behavioral Genomics in Songbirds

Tuesday, 9 May 2pm, LINDAHLSALEN
Speaker: Christopher Balakrishnan (East Carolina University, U.S.A.)
Title: Behavioral Genomics in Songbirds
Host: Niclas Backström