Institutionen för ekologi och genetik

The IEG Seminar series ‘Frontiers in Ecology and Evolution’

  • Datum: 28 februari, kl. 14.00–15.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum
  • Föreläsare: Lesley Lancaster
  • Kontaktperson: Robert Ekblom
  • Föreläsning

Species range dynamics as drivers of latitudinal trait gradients

Tuesday, 28 Feb 2pm, LINDAHLSALEN
Speaker: Lesley Lancaster (University of Aberdeen, UK)
Title: Species range dynamics as drivers of latitudinal trait gradients
Host: Göran Arnqvist