Institutionen för ekologi och genetik

Sidan är under uppbyggnad. Informationen flyttas från EBC-webben hit och in i medarbetarportalen (med länkar härifrån).

Anställning

  • Sjukfrånvaro - läs mer om vad du ska göra när du blir sjuk.
  • Primula Web - Universitetets online-system för personalärenden såsom lönebesked, ledighet, sjuk- och friskanmälan, adressändring, reseräkningar etc.
  • Arbetstid - information om arbetstid, lediga dagar m.m.
  • Representation - regler och anmälan av representation
  • Organisation IEG - information för nyanställda

Institutionsstyrelse

Forskare/lärare och TA-personal har en mandatperiod på tre år och doktorander väljs för ett år i taget. Se institutionsstyrelsens sammansättning och mötesprotokoll.

Lärarinformation

Information, checklistor, schemabokning, kalendarium, pedagogisk utveckling m.m. för både lärare och assistenter på kurser.

Manualer

Arkivering och gallring av dokument och forskningsmaterial

Gemensamt för EBC:

Arbetsmiljö och säkerhet

Lika villkor

Miljöarbete

Inköp