Institutionen för ekologi och genetik

Rovdjurs- övervakningen

Avdelningen Evolutionsbiologi vid Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC) utför DNA-analyser på järv och lodjur på uppdrag av Naturvårdsverket (Sverige) och Direktoratet for Naturforvaltning (Norge) sedan mer än 10 år tillbaka. DNA-analyserna är en del av rovdjursförvaltningen.

Läs mer om Rovdjursövervakningen

DNA-prover JÄRV

Innehåll:

Skicka

  • Prover ska skickas in löpande, direkt till labbet.
  • Kom ihåg att märka kuvertet med både länsstyrelse och art.
  • Om proverna skickas med paket, se till att det blir utkörning till oss (så det inte behöver lösas ut på postkontor).

Akutprover/högprio-prover (t.ex. för särskiljning) måste gå via rovdjursansvarig på respektive länsstyrelse. Denne kontaktar oss innan/då provet skickas in, endera per telefon eller e-post (rovdjur@ebc.uu.se). Vi går inte på den prioriteringsstatus som är inmatad i Rovbase.

Adress till labbet

Avd för evolutionsbiologi, EBC
Malin Johansson
Norbyvägen 18D
75236 Uppsala

Deadlines

  • Inlämning av prover: 30 juni
  • Analyssvar: 1 oktober (observera att detta datum gäller för när labb-analyserna ska vara klara, det inkluderar t.ex. inte individnummer för nya individer - dessa går via NINA, se nedan)

Rapportering

Analysresultat matas löpande in i Rovbase, senast enligt deadline i kontraktet (se ovan).

  1. Om ett prov matchar en tidigare känd individ i vår databas så matas även individnummer in i Rovbase.
  2. Om ett prov inte matchar en tidigare individ i vår databas, så analyseras provet vidare för att sedan kontrolleras mot den kompletta databasen som administreras av NINA. I dessa fall matas provet in i Rovbase som "fungerande" samt vilket kön - och det är NINA som sedan uppdaterar provet med individnummer vid ett senare tillfälle.

För frågor angående NINAs del i arbetet, kontakta Øystein Flagstad (Oystein.Flagstad@nina.no).

Tänk på att

  • Märka proverna med etikett med ID-nummer (streckkod) - obs: etiketten ska sitta på längden av rören och vara synlig, så det går att använda en streckkodsläsare.
  • För hårprover är det viktigt att etiketten sitter utanpå kuvertet så vi kan kontrollera numret utan att öppna ända in till själva provet.
  • Registrera proverna i Rovbase innan de skickas till oss.

Prioritering

Prioriteringsinformationen i Rovbase är inget vi i dagsläget arbetar efter. Om ni vill ha prover som "akut" eller "vilande" så måste ni meddela oss personligen. Annars körs allt i samma flöde. Akutprover måste gå via rovdjursansvarig på respektive länsstyrelse.

Ofullständigt märkta prover

Vi analyserar inte prover som inte är uppmärkta på rätt sätt och registrerade i Rovbase innan leverans till oss, eftersom resultatet då inte kan inkluderas i rapporteringen.

Övrig information