Institutionen för ekologi och genetik

Evolutionsbiologi

Avdelningen för evolutionsbiologi bedriver forskning och undervisning inom ämnet evolutionär genetik.

Läs mer om vår avdelning

Mer information på engelska

Rovdjursövervakningen

På Avdelningen för evolutionsbiologi, vid Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC), Uppsala Universitet, görs DNA-analyser på järv och lodjur på uppdrag av Naturvårdsverket (Sverige) och Direktoratet for Naturforvaltning (Norge) sedan mer än 10 år tillbaka. DNA-analyserna är en del av rovdjursförvaltningen.

Foto: Peter Segerström

Till Rovdjursövervakningen

Foto: Peter Segerström