Institutionen för ekologi och genetik

Analystjänster

Erkenlaboratoriet

Erkenlaboratoriet har ett analytiskt laboratorium som är specialiserat på kvalitetscertifierade analyser för vattenkemi, sedimentkemi och växt- och djurplanktonanalyser. Dock genomför vi inga analyser på dricksvatten, en tjänst man kontaktar kommunen för.

Våra vattenkemiska och sedimentkemiska analyser och deras känslighet beskrivs i bilagan till vår kvalitetshandbok: Metodförteckning

Erkenlaboratoriet utför även växtplanktonräkning och djurplanktonräkning våra metodbeskrivningar kan läsas här: Växtplankton analysmetod Djurplankton analysmetod

Om ni är intresserade av våra analystjänster titta närmare på vår prislista.

Har du frågor om våra analystjänster? Ta gärna kontakt med Helena Enderskog