Institutionen för ekologi och genetik

Analystjänster

Erkenlaboratoriet

Erkenlaboratoriet har ett analytiskt laboratorium som är specialiserat på kvalitetscertifierade analyser för vattenkemi, sedimentkemi och växt- och djurplanktonanalyser. Dock genomför vi inga analyser på dricksvatten, en tjänst man kontaktar kommunen för.

Våra vattenkemiska och sedimentkemiska analyser och deras känslighet beskrivs i bilagan till vår kvalitetshandbok: Metodförteckning

Erkenlaboratoriet utför även växtplanktonräkning och djurplanktonräkning. Se Metodförteckningen ovan.

Om ni är intresserade av våra analystjänster titta närmare på vår prislista.

Har du frågor om våra analystjänster? Ta gärna kontakt med Helena Enderskog